Gustavo Peres

The Lirium

Flor do lírio e mar de Marseille.
Música: May This Be Love / Jimi Hendrix.
Barcelona e Marseille, maio de 2009.